AKTUALNOSCI


Kurs Podstawowy
Styczeñ 2015r.
(804) 209-3576

Kurs Podlodowy
Luty 2015r.
Zobacz wiêcej


WARSZTATY BASENOWE Zapraszamy w ka¿dy PONIEDZIA£EK
godz: 19:00-21:00

WYJAZDY


EGIPT
SAFAGA-EL QUSAIR

13-20.03.2015r.
2158966439

MARSA ALAM - EGIPT
Wrzesieñ 2015
szczegó³y wkrótce...

Kursy nurkowania na ¶l±sku

Kursy Nurkowania

DivingTech to szko³a nurkowania dzia³aj±ca na terenie ca³ego ¶l±ska, Mys³owice, Katowice, Sosnowiec, D±browa Górniacza, Jaworzno.
Centrum Nurkowe, za³o¿one przez mys³owiczanina Rafa³a Gawe³, instruktora nurkowania federacji IANTD i SSI które od roku 2007 ma swoj± siedzibê
w Mys³owicach na ul. Genera³a Ziêtka.

Jeste¶my grup± kochaj±c± nurkowanie, jest to nasze hobby i sposób na ¿ycie. Obok wyjazdów i wypraw w najciekawsze nurkowo rejony ¶wiata proponujê naukê nurkowania na wszystkich poziomach zaawansowania:
Chêtnych którzy chc± wst±piæ w nasze szeregi zapraszamy!.
 
 
kursy nurkowania Nurkowanie od podstaw
Przyjmujemy zapisy na kolejny kurs nurkowy OWD. Wszystkich chêtnych zapraszamy na podstawowy kurs nurkowania Open Water Diver.
ZAPRASZAMY DO SKLEPU
DivingTech Sklep Nurkowy!
Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego sklepu nurkowego
w Mys³owicach i zrobienia zakupów w doskona³ej atmosferze :) sklep sklep sklep
Poniedzia³ek 10:00-18:00
Wtorek-Pi±tek 10:00-17:00
Sobota 9:00-13:00
Serdecznie zapraszamy!

animacja Flash

2893203149
(425) 362-3590
Opowiadania
Aht
204-875-6997PARTNERZY
Oficjalna strona Naszej ekipy
Zapraszamy!

noflash
Twoja przegl±darka nie wy¶wietla animacji Flash.
Skonfiguruj i uaktualnij swoj± przegl±darkê.

(281) 269-0114
DartEye.pl © 2007 - 2018
O firmie   |   Ekipa   |   Kursy   |   760-339-5794   |   877-499-8876   |   (201) 246-3014   |   4373726127
 4248
Ta strona:    poleæ znajomemu   dodaj do ulubionych     (708) 524-7068 Reddit Del.icio.us erotically 2028280301 5074938023 Google Yahoo! MyWeb Furl BlinkList Technorati 5053522184 865-299-8748 Bookmark 800-352-0176 806-598-1600